Biography

Biography English | Biografie Nederlands

“Our friendship is the foundation of our collaboration. We are curious about each other’s ideas, have respect for one another, and give each other the space to express our musical individuality. This mutual trust paves the way for both musical freedom and unity.”

Three unique musical personalities with a shared vision: this is the Brackman Trio. Violinist Tim Brackman, cellist Kalle de Bie, and pianist Rik Kuppen found common ground in their mutual interest in the music behind the notes. Taking the time together to delve into the score, immerse themselves in the composer’s intentions, and interpret musical directions appropriately – though each may have their own perspective, all ideas converge during rehearsals. For them, the stage is the ultimate place to explore their shared musical freedom and be present in the moment.

Tim, Kalle, and Rik have all made names for themselves, both as chamber musicians and soloists. All three have won prizes at national competitions such as Dutch Classical Talent, Cellobiënnale, Netherlands Violin Competition Oskar Back, and the Young Pianist Foundation. In the Brackman Trio, they have combined their strengths.

The Brackman Trio believes that the piano trio as an ensemble deserves more recognition. They immerse themselves in the well-known piano trio repertoire by composers such as Beethoven, Haydn, and Brahms, but also see it as their mission to unearth lesser-known gems within this genre, like the piano trios of Nikolai Roslavets, Julius Röntgen, and Mel Bonis. They have collaborated with composers like Willem Jeths and Ramin Amin Tafreshi and frequently explore expanded formations including voice or viola.

Founded in 2009, the Brackman Trio has been performing in its current fixed lineup since 2020. They have played on stages such as De Doelen, TivoliVredenburg, and Muziekgebouw aan ‘t IJ, and have appeared on live broadcasts on NPO Klassiek. They are welcomed guest musicians at chamber music series and festivals such as the International Chamber Music Festival Utrecht and the Chamber Music Festival Eibergen.

During their studies, they were coached by members of the Osiris Trio and the Van Baerle Trio. Subsequently, the trio found inspiration with Eberhard Feltz, Konstantin Heidrich, and Reinhard Latzko.

“Tim Brackman is not only a very gifted violinist, but also a gifted storyteller. Rik Kuppen played the solo piano part transparently and with a beautiful touch, Kalle de Bie impressed with expressive playing.”

More information:
Tim Brackman
Kalle de Bie
Rik Kuppen


Biography English | Biografie Nederlands
 

“Onze vriendschap is de basis van ons samenspel. We zijn nieuwsgierig naar elkaars ideeën, hebben respect voor elkaar en gunnen elkaar ieders eigen muzikale ruimte. Dat onderlinge vertrouwen maakt de weg vrij voor een muzikale vrijheid én eenheid.” 

Drie eigenzinnige muzikale persoonlijkheden met een gezamenlijke visie: ziedaar het Brackman Trio. Violist Tim Brackman, cellist Kalle de Bie en pianist Rik Kuppen vonden elkaar in hun gezamenlijke interesse voor de muziek achter de noten. Samen de tijd nemen om in de partituur te duiken, zich in de componist te verdiepen, een muzikale aanwijzing op de juiste manier te interpreteren – al kan iedereen zijn eigen invalshoek hebben, in de repetities komen alle ideeën samen. Het podium is voor hen alle drie de ultieme plek om hun gezamenlijke muzikale vrijheid te ontdekken en in het moment te zijn.

Tim, Kalle en Rik hebben alle drie hun sporen verdiend, zowel als kamermusicus als solistisch. Alle drie waren zij prijswinnaars bij nationale concoursen zoals Dutch Classical Talent, Cellobiënnale, Nederlands Vioolconcours Oskar Back en de Young Pianist Foundation. In het Brackman Trio hebben zij hun krachten gebundeld.

Het Brackman Trio vindt dat het pianotrio als ensemblevorm nog meer erkenning verdient. Zij verdiepen zich in het bekende pianotriorepertoire van o.m. Beethoven, Haydn of Brahms, maar zien het ook als hun missie om op zoek te gaan naar de onbekende pareltjes binnen dit genre, zoals bijvoorbeeld de pianotrio’s van Nikolai Roslavets, Julius Röntgen en Mel Bonis. Ze werkten samen met componisten als Willem Jeths en Ramin Amin Tafreshi, en maken regelmatig uitstapjes naar een uitgebreidere bezetting met bijvoorbeeld zang of altviool.

Het Brackman Trio werd in 2009 opgericht en speelt sinds 2020 in de huidige vaste formatie. Ze speelden onder andere op podia als De Doelen, TivoliVredenburg en Muziekgebouw aan ’t IJ en bij live uitzendingen op NPO Klassiek. Ze zijn graag gehoorde gastmusici bij kamermuziekseries en festivals als het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht en het Kamermuziekfestival Eibergen.

Tijdens hun studietijd werden ze gecoacht door leden van Osiris Trio en het Van Baerle Trio. Daarna vond het trio inspiratie bij Eberhard Feltz, Konstantin Heidrich en Reinhard Latzko.

“Tim Brackman is niet alleen een zeer begaafd violist, maar ook een begenadigd verteller. Rik Kuppen speelde transparant en met een prachtig touché, Kalle de Bie maakte indruk met expressief spel”

Meer informatie:
Tim Brackman
Kalle de Bie
Rik Kuppen

Dutch Piano Trio